YLEISET SOPIMUSEHDOT


Yleiset ehdot koskevat kaikkia kuvauspalveluita sellaisenaan, ellei asiakkaan kanssa ole kirjallisesti tehty poikkeavaa sopimusta. 

Kuvauksen hinta


Kaikki hinnat sisältävät alv. 24%. Kaikki oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Hinta varatuille kuvauspalveluille määräytyy sen hetkisen hinnaston mukaan. Tarjoushinnastot sovitaan erikseen kirjallisella sopimuksella. 
Hinnaston hinnat sisältävät kuvauksen, huolellisen käsittelyn sekä pakettikohtaisesti x määrän digitaalisessa muodossa toimitettavia kuvia. 

 

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet


Kaikki tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla ja hän saa käyttää kuvia portfoliossaan, blogissaan, kuvakilpailuissa sekä muussa valokuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa ellei asiasta toisin sovita. Valokuvaaja sitoutuu kunnioittamaan asiakkaan yksityisyyttä ja käyttämään tilannekohtaista harkintaa kuvien esillepanossa. 
Asiakas saa ostamiinsa tiedostoihin vapaat käyttöoikeudet henkilökohtaiseen käyttöön. Kaikki kaupallinen käyttö ilman erillistä sopimusta on kielletty. Kuvia ei myöskään saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, kuten kilpailuihin tai mainontaan toisille yrityksille.

 

Valokuvien tyyli


Asiakas on nähnyt ja tutustunut valokuvaajan aiempiin töihin ja näin ollen tietää kuvaajan kuvaustyylin. Asiakas hyväksyy ja ymmärtää että kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä tai olosuhteiden vuoksi. Valokuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden mukaan sekä omaa visuaalista harkintaa käyttäen.
Valokuvaajalla on oma tyylinsä myös kuvankäsittelyssä, jolla kuvaaja täydentää omaa taiteellista näkemystään. Jokainen kuva tämän lisäksi peruskäsitellään, valotuksen, valkotasapainon, kontrastin ja rajauksen osalta. Valokuvaajan taiteellista näkemystä kunnioittaen asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmuokata kuvia. 
Kuvamanipulaatio (esim. esineiden/asioiden poistaminen kuvasta) ei kuulu palveluun ilman lisämaksua. Mikäli asiakas toivoo kuville erikoisempaa kuvaajan tyylistä poikkeavaa käsittelyä sovitaan siitä tapauskohtaisesti. Riippuen käsittelyn laajuudesta voi se nostaa tällöin kuvauspalvelun hintaa.

 

Toimitusajat ja säilytys


Kuvaaja toimittaa kuvat 5-14 vrk kuluttua kuvauksesta asiakkaalle. Toimitusaika riippuu sesongista sekä kuvauksen laajuudesta. Dokumentaaristen hääkuvausten toimitusaika on 14 vrk. Valokuvaaja tekee kuvien esivalinnat aina ammattitaitoaan hyödyntäen niin teknisen kuin taiteellisen näkemyksen puitteissa. Kuvauspaketteihin kuuluvat kuvat asiakas pääsee valitsemaan esikatselugalleriasta. Asiakas voi valita kuvauspakettiin myös lisäkuvia tai halutessaan ostaa kaikki galleriassa olevat otokset. Valokuvaaja on velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista 4 kk ajan kuvauksesta. Tämän jälkeen valokuvaajalla ei ole velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia.

 

Asiakkaan vastuu
Asiakkaan vastuulla on taata valokuvaajalle työrauha ja toimia yhteistyössä valokuvaajan kanssa niin, että onnistuneen valokuvauksen edellytykset täyttyvät.